Chi tham gia Teenvi được lâu roài, giờ được Thăng chức thành Thiên sứ Teenvi lun mà chưa bao giờ cho mọi người biết mặt trong khi mem mới Teenvi thì ra mắt ầm ầm, thấy ái ngoại qa' nên giờ mới lộ nguyên hình, hjhj