Hồi còn là sinh viên, khi tôi lướt facebook và tình cờ biết về buổi Hội thảo của TS.Lê Thẩm Dương với nội dung chia sẻ là’’ Kỹ Năng mềm thời kỳ hội nhập ‘’ thì tôi mới bắt đầu xác định tiếng Anh sẽ là một phần không thể thiếu cho những cơ hội sắp sửa được mở ra-cơ hội được làm việc với công ty nước ngoài lương cao mà tôi hằng ao ước.