Bình chọn thành viên sáng giá nhất nhóm ANGEL KIDS 2016

Trả lời chủ đề này

Thành viên sáng giá nhất nhóm ANGEL KIDS ?

#11

on 09.09.16 13:30

Angel kids

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/Angel-kids-h26.htm
Thành viên Ưu Tú
2.TRƯỜNG GIANG - DIỄM MY cover dancing KPOP


Tuổi trẻ thỏa sức đam mê và sáng tạo nhé ! Angel_Kids muôn năm ! Tỏa sáng !
#12

on 09.09.16 13:31

Angel kids

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/Angel-kids-h26.htm
Thành viên Ưu Tú
3.DIỄM MY dancing I GOT A BOY - SNSD


Được sửa bởi Angel kids ngày 09.09.16 13:56; sửa lần 1.
#13

on 09.09.16 13:32

Angel kids

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/Angel-kids-h26.htm
Thành viên Ưu Tú
4.DIỄM MY - KIM TUYẾN diễn mối tình Lương-Chúc


Tuổi trẻ thỏa sức đam mê và sáng tạo nhé ! Angel_Kids muôn năm ! Tỏa sáng !
#14

on 09.09.16 13:34

Angel kids

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/Angel-kids-h26.htm
Thành viên Ưu Tú
5.Tam ca 3 con mắm "DIỄM MY" - "TRƯỜNG GIANG"- "ĐĂNG HUY"


Tuổi trẻ thỏa sức đam mê và sáng tạo nhé ! Angel_Kids muôn năm ! Tỏa sáng !
#15

on 09.09.16 13:35

Angel kids

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/Angel-kids-h26.htm
Thành viên Ưu Tú
6.Song diễn "TRƯỜNG GIANG"-"DIỄM MY"-"ĐĂNG HUY"


Được sửa bởi Angel kids ngày 09.09.16 14:00; sửa lần 1.


Tuổi trẻ thỏa sức đam mê và sáng tạo nhé ! Angel_Kids muôn năm ! Tỏa sáng !
#16

on 09.09.16 13:36

Angel kids

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/Angel-kids-h26.htm
Thành viên Ưu Tú
7.Bộ 3 khuynh đảo


Tuổi trẻ thỏa sức đam mê và sáng tạo nhé ! Angel_Kids muôn năm ! Tỏa sáng !
#17

on 09.09.16 13:37

Angel kids

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/Angel-kids-h26.htm
Thành viên Ưu Tú
8. Nhóm tam ca 3 chị em "TUYẾN-MY-GIANG"


Tuổi trẻ thỏa sức đam mê và sáng tạo nhé ! Angel_Kids muôn năm ! Tỏa sáng !
#18

on 09.09.16 13:38

Angel kids

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/Angel-kids-h26.htm
Thành viên Ưu Tú
9.Cặp diễn "MY-GIANG" lại tái ngộ


Tuổi trẻ thỏa sức đam mê và sáng tạo nhé ! Angel_Kids muôn năm ! Tỏa sáng !
#19

on 09.09.16 13:40

Angel kids

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/Angel-kids-h26.htm
Thành viên Ưu Tú
10.ANGEL DANCING


Tuổi trẻ thỏa sức đam mê và sáng tạo nhé ! Angel_Kids muôn năm ! Tỏa sáng !
#20

on 09.09.16 13:41

Angel kids

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/Angel-kids-h26.htm
Thành viên Ưu Tú
11.Cặp bài trùng


Tuổi trẻ thỏa sức đam mê và sáng tạo nhé ! Angel_Kids muôn năm ! Tỏa sáng !

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn được quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật