Loading...

Quảng cáo, giới thiệu dịch vụ: Học java căn bản về Nối chuỗi

#1

on 22.06.16 11:51

avatar

thamkk0212

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Ngôn ngữ lập trình Java chuyên nghiệp , nối chuỗi tạo nên một chuỗi mới mà là chuỗi tổ hợp của nhiều chuỗi. Có hai cách để nối chuỗi trong lập trình java , đó là:
Bởi toán tử nối chuỗi +
Bởi phương thức concat( )
Nối chuỗi bởi toán tử + trong  java co ban
Toán tử + trong lập trình java được dùng để gắn kết hai chuỗi. Ví dụ:
class Noichuoi1
 public static void main( String args[] )
   String s="java"+" Team";
   System.out.println( s );//in ra ket qua java Team
 

Trình phiên dịch Compiler chuyển đổi code trên thành dạng:

String s=( new StringBuilder( ) ).append( "java" ).append( " Team ).toString( ); 
Trong lap trinh java nang cao nối chuỗi được thực hành phê duyệt lớp StringBuilder ( hoặc StringBuffer ) và phương thức append của nó. Toán tử nối chuỗi tạo một chuỗi mới bằng cách phụ thêm toán hạng thứ hai vào phần cuối của toán hạng đầu tiên. Toán tử nối chuỗi chẳng những có xác xuất nối chuỗi mà còn có xác xuất nối các giá trị ở kiểu dữ liệu gốc. Minh chứng:
class Noichuoi2
 public static void main( String args[] )
   String s=50+30+"java"+40+40;
   System.out.println( s );//in ra ket qua 80java4040
 

Quan tâm: Sau một String Literal , tất cả toán tử + sẽ được đối đãi như là toán tử nối chuỗi.
Tham gia học java hoàn toàn miễn phí >>> khóa học lập trình java miễn phí
Nối chuỗi bởi phương thức concat( ) trong Java
Phương thức concat( ) trong Java nối chuỗi đã cho vào phần cuối của chuỗi bây giờ. Cú pháp
public String concat( String khac )
Bạn theo dõi nếu sau về phương thức concat( ):
class Noichuoi3
 public static void main( String args[] )
   String s1="java ";
   String s2="Team";
   String s3=s1.concat( s2 );
   System.out.println( s3 );//in ra ket qua java Team
#2

on 10.03.17 22:41

avatar

uknown6

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...


Loading...