Từ lâu thẻ ngân hàng đã trở thành một vật dụng quan trọng đối với nhiều người nhất là đối với sinh viên.