Loading...

Ngữ văn 12- quốc gia 2015

#1

on 16.10.14 21:36

avatar

Văn Thoáng

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/hoc-luat-ra-truong-lam-gi/
Sử giả 2T
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="500" height=" 425" align="middle">
<param name=FlashVars VALUE="">
<param name="movie" value="http://d.violet.vn//uploads/resources/500/3560185/preview.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="base" value="http://d.violet.vn//uploads/resources/500/3560185/" />
<embed src="http://d.violet.vn//uploads/resources/500/3560185/preview.swf"
quality="high"
width="500" height="425"align="middle"
type="application/x-shockwave-flash"
allowScriptAccess="always"
wmode="transparent"
base="http://d.violet.vn//uploads/resources/500/3560185/"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
flashVars="" />
</object></div>
#2

on 17.10.14 0:59

avatar

Giang Luna

Thành viên Năng Nổ

Thành viên Năng Nổ
ui, j the e


Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho  :camnang:
Cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt  :nhole:
Cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do  :""":
.......................................................
#3

on 09.03.17 1:04

avatar

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
#4

Sponsored content


Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...


Loading...