Làm thế nào để giảm bớt các triệu chứng và thời gian bị bệnh?