Trong cuộc sống, có bao giờ các bạn gặp những trở ngại tưởng như không thể giải quyết được? Bạn gặp những bế tắc trong cuộc sống mà không biết phải tìm sự hỗ trợ từ đâu…