Giới thiệu diễn đàn đồ cổ

#1

Bài viết

on 24.06.15 10:43

dancokhilvc

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Giới thiệu đến các bạn trẻ diễn đàn thế giới đồ cổ, diễn đàn chuyên mua bán, trao đổi thông tin, định giá, thẩm định sản phẩm. Có box gia lưu chia sẻ thông tin, chia sẻ thành quả của cá nhân, tổ chức. Được mở mang hiểu biết và kiến thức cụ thể về các loại đồ cổ.
Diễn đàn đang tuyển Mod và thành viên cao cấp, nếu bạn nào nhiệt tình, muốn tạo ra được sân chơi đồ cổ tốt có thể tham gia đăng ký.
Diễn đàn đó đây: http://thegioidoco.net
#2

Bài viết

on 24.06.15 11:10

Theboys

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Thời đại mới còn sài đồ cổ làm chi @dancokhilvc
#3

Bài viết

on 24.06.15 11:12

Hoàn Lovelove

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá
Mình thấy mấy người buôn đồ cổ toàn người giàu k hà :3
#4

Bài viết

on 24.06.15 12:56

Theboys

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Nghe tên thằng thớt dancokhivc là biết nó nghèo bỏ xừ dân cơ khi 10 thằng 9 thằng nghèo + thêm từ vc, vc ở đây là Viết tắt của từ Vãi cứt
Ý thằng thớt là Dân cơ khí nghèo vãi cứt :haha:

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hành của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật