Cuộc thi mới của Lee cũng đơn giản nè, giải thưởng cũng hấp dẫn, máy quay phim GoPro Hero 4 luôn. Tham gia nào!