Chào teenvi yêu dấu.....vào teenvi hơn 6 tháng rồi...chắc các bạn vẫn chưa biết nhiều về Tôi đúng không???? Hôm nay Bi khờ chính thức xin được giới thiệu và làm quen với tất cả mọi người