Như title, em bị ảo tưởng sứuc mạnh các bác ạ. em biết đến Teenvi cũng khá lâu rồi, bình thường cứ lên Teenvi song đọc truyện của các thím. thế éo nào mà nghiện Teenvi lúc nào ko biết.