Trong công việc trồng và chăm sóc cây xanh để trang trí trong nhà , văn phòng hay cửa hàng mậu dịch thì thời kì chọn chậu trồng cây như thế nào để phù hợp với cây trồng là thời kì khó khăn nhất.