Cuối cùng giấc mơ của cô bé cũng được thực hiện khi câu chuyện chạm tới trái tim của triệu người dân Anh và họ đã quyên góp để cho em có được bộ tóc giả ưng ý.