Nghiên cứu thị trường Nhật theo yêu cầu khách hàng. (Không nhất thiết phải nói được tiếng Nhật, nhưng đọc, viết được).