Đăng tin quảng cáo rao vặt cho công ty theo mẫu có sẵn khi công ty có nhu cầu. Nhân viên trả lời thư khách hàng qua Email theo mẫu đã soạn sẵn.