Một khách sạn di động tại Manibota, Canada vừa mở dịch vụ thú vị giúp du khách có thể được tiếp xúc với gấu Bắc cực ở khoảng cách gần nhất.