Aelita Andre được coi là họa sĩ trẻ nhất trên thế giới và giữ danh hiệu thần đồng đã được 5 năm.