Tôi cũng muốn được yêu trong quãng đời sinh viên, thế nhưng, người yêu mình thì tôi chẳng thích, người chẳng yêu mình thì tôi cứ cố gắng đâm đầu vào.