Học nhiều mà không nghỉ ngơi đúng cách sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nhé!