Các bác sĩ trong một bệnh viện ở Ấn Độ tạo nên điều kỳ diệu sau khi họ tách thành công hai bé song sinh dính liền bụng và vẫn giữ mạng sống cho chúng