Hưởng lương từ 3 - 5 triệu + thưởng doanh thu. Được nghỉ phép, nghỉ chế độ theo quy định chung.